Mennesket kommer først hos FinkByg

Artikel bragt i Herning Folkeblad d. 10/9 2019. 

HF Artikel Arbejdstrivsel 10 sept 2019-kopi-1.png
HF Artikel Arbejdstrivsel 10 Sept 2019 (1)-kopi-1.png